Browsing posts tagged: Skies
در جستجوی نور: بازی Sunless Skies ایده‌های نسخه‌ی قبل را گسترش خواهد داد

در جستجوی نور: بازی Sunless Skies ایده‌های نسخه‌ی قبل را گسترش خواهد داد سال گذشته اعضای استودیو Failbetter Games بازی موفق خود با نام Sunless Sea را در اختیار بازی‌دوستان قرار دادند که بسیار مورد توجه آن‌ها قرار گرفت. حال آن‌ها در پی ساخت دنباله‌ای برای این بازی هستند که با نام Sunless Skies شناخته […]